Tapuda Cins Değişikliği


1-Arsa Tapusu

2-Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Raporu)

3-Bafra Kadastro Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilecek.

4-Nufus cüzdanı Aslı veya Fotokopisi

5-İmza Sirküleri