Projelerimiz


BİGEM – Bafra İş ve İhracatı Geliştirme Merkezi

        Avrupa Birliği-Türkiye Cumhuriyeti ortaklığında desteklenen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programında yer alan Bafra İş ve İhracatı Geliştirme Projesi 19 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen başlangıç toplantısı ile Bafra’ da danışmanlık hizmetleri veren bir yapı olarak hayatına başlamıştır. 3935 m2 açık alan ve 478,5 m2 kapalı alana kurulan ve Bafra İş Geliştirme ve İhracatı Destekleme Merkezi Projesi-kısa dille BİGEM, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 2 milyon 600 bin avro ile finanse edilmiştir.

    Projenin başlangıç döneminde ilk 6 ay iş merkezinin kurulum süreci ile teknik destek faaliyetleri hazırlanmış ve merkezin iş planı hazırlanarak bölgede bulunan 30 firma üzerine tanı çalışması gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen tanı çalışması ile uzmanlar aracılığıyla bölgenin ihtiyacı olan danışmanlık ve gelişim desteği programları oluşturulmuş ve işletmelere servislerin sunulmasına başlanmıştır. Proje sürecinde her ay bakanlık yetkilileri, sözleşme sahibi yetkililer, faydalanıcılarla birlikte aylık toplantılar düzenlenerek projenin gelişim süreci izlenmiş ve sürdürülebilirlik adına adımlar atılmıştır.

   Projenin 2017 Kasım tarihi itibariyle teknik destek süreci tamamlanmış ve sürdürülebilirlik süreci başlatılmıştır. Sürdürülebilirlik sürecinde proje taahhüdünde yer aldığı için 2023 yılına kadar hizmetlerin bölge işletmelerine ücretsiz sunulması bakanlık tarafından kapanış toplantısında tebliğ edilmiştir.

          Projenin sürdürülebilirlik sürecinde bölgede yer alan kobi ve girişimcilere; uluslararası dış ticaret, iş geliştirme, girişimcilik destekleri bilfiil sunulmuştur. Uluslararası iş geliştirme alanında, Bafra OSB olarak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile proje paydaşı olunmuş ve TR83 bölgesi dış  ticaret merkezi kurulmuştur. Bu merkez ile Bigem Türkiye’nin üçüncü dış ticaret destek merkezi olarak Bafra’da geliştirdiği etkinliği tüm TR83 bölgesine yaymaya başlamış ve kurulan paydaşlık ile işletmelerin uluslararası ticaretteki rekabetçiliğini doğrudan etkileyen süreçlerde işletmelere ücretsiz desteğini sunmuştur. Bigem, uluslararası iş geliştirme alanında Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde yer alan tüm firmalara ve Bafra’da yer alan ihracatçı firmalara uluslararası iş geliştirme alanında destek sunmaktadır. Yapılan çalışmalar ile bölgede yer alan ihracatçı firma sayısı yükseltilmiş, işletmelerin uluslararası pazarlardaki performansının artırılması için işletmelerle birlikte çalışılmıştır. Uluslararası iş geliştirme alanında aynı zamanda uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve yeni bağlantılar kurmak üzere uluslararası projeler hazırlanmıştır. Yalnızca 2019 yılında bölgede bulunan işletmeler için 111.793 potansiyel müşteri saptanmıştır ve ihracatçı işletmelerle paylaşılmıştır. Dış ticaret iş geliştirme süreçleri kapsamında İhracatçı Birlikleri, Ticari Ataşelikler ve diğer iş birliği kuruluşları ile sürekli görüşmeler sürdürülerek bölge firmalarının en iyi servisi almaları için çalışılmaktadır.

Ayrıca; sürdürülebilirlik süreci kapsamında kullanılacak projeler merkez tarafınca hazırlanmış, uygun çağrılarda başvurulması için Bafra’da yer alan ilgili kurumlarla paylaşılmıştır. Bafra Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü için IPA ve diğer Avrupa Fonlarından faydalanmak üzere hazırlanmış Kuluçka ve İş Hızlandırma Merkezi projeleri bulunmaktadır.

İş geliştirme destekleri kapsamında ise firmalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda uygun olan devlet desteklerinden faydalanmaları için danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.  Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belge zorunluluğu olan mesleklerde yapılan kapsam genişlemesi ve hukuki

düzenlemeler ile ilgili firmalarımızın cezai yaptırıma uğramaması için düzenli bilgilendirme sağlanarak Mesleki yeterlilik sınavları düzenlenmektedir. Mesleki yeterlilik kurumu tarafından yapılan kapsam genişlemesi doğrultusunda sınavlarımız devam etmektedir. Toplamda 473 kişi mesleki yeterlilik sınavına dahil olmuştur.

Girişimcilik destekleri kapsamında ise bölgede bulunan girişimcilere tam zamanlı danışmanlık desteği sunulmakta ve yeni işletmelerin bölgeye kazandırılması için çalışılmaktadır. 2019 yılı içerisinde bölgede yer alan iki kadın girişimci için Kosgeb desteklerinden faydalanmak üzere iş planı hazırlanmıştır.

Merkezde aynı zamanda bölgede yatırım yapan işletmeler için yatırım teşvik belgelerinin temini sürecinde destek sunulmaktadır.

 

II.ETAP (MEDİKAL İHTİSAS OSB) ALTYAPI İŞLERİ

Bölgemizin II. Etabı 03.06.2016 Tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan OSB KURULUŞ PROTOKOLÜ ile Medikal İhtisas OSB ilan edilmiş, Bölgemiz Karma ve Medikal İhtisas OSB olmuştur. Yaklaşık 645.000,00 m2 olan II. Etap Sanayi Alanımızın Altyapı İhalesi 13.06.2018 tarihinde ihale edilerek ,Yüklenici firmayla 20.09.2018 tarihinde (% 48,70 tenzilatlı) 4.289.526,00 TL sözleşme yapılmıştır.2019 Yılında 750.000,00 TL ödenek ayrılmış, yüklenici firma 24.09.2019 tarihinde işyeri teslimi neticesinde , aynı tarihte işe başlamış ve 711.174,00 TL 3 adet hak ediş tahakkuk etmiştir.

            Samsun-Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin II. Etabına ait YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi İhalesi 14.11.2019 tarihinde yapılmıştır.

İhaleyi kazanan yüklenici firmayla 24.12.2019 tarihinde (% 24,30 tenzilatlı) 2.043.900,00 TL sözleşme yapılmıştır. 27.12.2019 tarihinde işyeri teslim tutanağı ve işe başlama tutanağı düzenlenerek aynı tarihte işe başlanmıştır. 2020 yılı sözleşme ödeneği  2.430.000,00 TL olan yapım işinin bitiş tarihi 30.11.2020 olarak belirlenmiştir.