Kuruluş Amaçları


  • Sanayinin disipline edilmesi

  • Şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunması

  • Birbirinin yan ürünü kullanılabilecek sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmalar?ile verimliliğin ve kar artışının sağlanması

  • Planlı bölgesel ve kırsal gelişimi desteklemek

  • İstihdamın ,üretimin ve ihracatın arttırılması

  • Yatırımcıya toplu ve karlı hizmetler sunulması