Arsa Tahsis Bedeli


ARSA TAHSİS İŞLEMLERİ

Yönetim Kurulumuz tarafından yatırım yapacak Sanayicimize, BEDELLİ ve KISMİ BEDELLİ olarak arsa tahsisi yapılmaktadır.

BEDELLİ ARSA TAHSİSİ İŞLEMLERİ:

A) 2023 yılı için Sanayi Parseli m2 fiyatımız, 3.000,00TL/m2‘dir. Arsa m2 fiyatı; açıklanan Bütçe Yılı Yeniden Değerleme oranınca artırılmakta olup yatırımcılarımıza duyurulmaktadır.

B) Arsa tahsis bedelinin % 20’si peşin alınmakta, geri kalan bakiyeye 5 yıl süre zarfında 10 taksit uygulanmaktadır.

C) Bedelli Tahsis işlemine müteakip, yatırımcımızın 1 yıllık süre içerisinde projeleri yapmak ve sonrasında 2 yıl içerisinde üretime geçmek zorundadır.

D) Borcun tamamının ödenmesi veya Limit içi Süresiz Teminat Mektubu verilmesi karşılığında Sanayicimize tapu tahsisi yapılabilmektedir.

E) Yatırımcı üretime başladığı zaman tapu üzerindeki Vefa hakkı şerhi kaldırılır.

Arsanın taban alanı olarak minimum %25’lik kısmı kapalı yapılmak zorunda olup, maksimum %60’lık kısmı kapalı alan olarak yapılabilir.

G) Bölgemizin giderlerinde kullanılmak üzere, tahsis edilen arsa m2 üzerinden yıllık olarak Yönetim Aidatı talep edilmektedir. 2023 yılı için belirlenen arsa m2 bedeli yıllık 0,300 TL/m2  ’dir.

KISMİ BEDELLİ ARSA TAHSİS ŞARTLARIMIZ

A) 2023 yılı için Sanayi Parseli m2 fiyatımız 3.000,00 TL/m2‘dir. Arsa m2 fiyatı; açıklanan Bütce Yılı Yeniden Değerleme oranınca artırılmaktadır. Kısmı bedelli arsa bedeli % 80 indirimli fiyatı ile 600,00 TL/m2 dir.

B) Sözleşme yapılırken arsa tahsis bedeli alınmakta olup, 5000 m2 alan için fiyat 600,00*5.000 m2 =3.000.000,00 TL'dir.

C) Bedelli Tahsis işlemine müteakip, yatırımcımızın 1 yıllık süre içerisinde projeleri yapmak ve sonrasında 1 yıl içerisinde üretime geçmek zorundadır.

D)Kısmen Bedelli Arsa tahsis müracaatında bulunan firmaların 5.000 m2'ye kadar olan parseller için en az 10 kişi,10.000 m2'ye kadar olan parseller için en az 20 kişi, 20 m2'ye kadar olan parseller için 30 kişi, 20.000 m2 den büyük parseller için en az 50 kişi istihdam da taahhüt etmesi gerekmektedir.

ARSA TAHSİS BAŞVURUSU SIRASINDA GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

 • İkametgah 1 adet
 • Ticaret Sicil Belgesi 1 adet
 • Oda Kayıt  Belgesi 1 adet
 • Vergi Levhası  1 adet
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Firma Yetkilisi veya varsa Vekalet sahibi ait belgeler (Vekaletname, imza sirküsü,ikametgah vb.)
 • Yatırım Bilgi Formu
 • İş Akış Şeması, Yatırım Bilgi Formuna ek olarak hazırlanması
 • İş Termin Planı ( Noter Onaylı )
 • Findeks Risk Raporu
 • Mali Tablolar

SÖZLEŞME İMZALANACAĞI ZAMAN GEREKLİ OLAN BELGELER

 • İmza Sirküsü ( Noter Onaylı 1 adet asıl , 2 adet aslı gibidir )
 • Tapu Yetki Belgesi ( Ticaret Odasından )
 • Yatırım Taahhütnamesi ( Noterden )

GEREKLİ BİLGİLER

 • 1/4  Taban Alanın Belirlenmesi ( %25 )

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulana Yönetmeliğinin 43. Maddesinin 1. fıkrasında ‘‘ Sanayi parsellerinde; parsel alanının 1/4’ünden az taban alanlı proje üretilemez.’’ Denilmektedir.

 • Emsal ( KAKS : Kat Alanları Katsayısı  : 0,60 )

04.04.2001 tarihinde onaylanan Mevzii İmar Planı Açıklama Raporunun Plan Notları bölümünde ; Sanayi Tesislerinde (max) E : emsal : KAKS : 0,60 olacaktır. (KAKS : Kat Alanları Katsayısı ) ifadesi yer almaktadır.

(Örnek olarak 5000 m2 lik parsel alanında; minimum taban alanı 1.250 m2 ve maksimum 3.000 m2 toplam yapı alanı yapılabilecektir)

 • İstihdam Şartı

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen Veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Ait Yönetmeliğin ;

MADDE 8 – (1) Parsel tahsisi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin; 5.000 m2’ye kadar olan parseller için en az 10, 5.000 m2’den büyük olup 10.000 m2’ye kadar olan parseller için en az 20, 10.000 m2’den büyük olup 20.000 m2’ye kadar olan parseller için en az 30 ve 20.000 m2’den büyük parseller için ise en az 50 kişilik istihdam taahhüt etmesi gerekmektedir.

( Örnek olarak 4.999 m2 lik parsel için istihdam en 10 kişi , 5.000,01 lik parsel için istihdam en 20 kişi, 9.999 m2 lik parsel için istihdam en 20 kişi, 10.000,01 lik parsel için istihdam en 30 kişidir.)

 • Teşvik Şartları

Teşvik ve mali destekler için ilgili birimimizin telefon numarası 0362 543 43 45 ‘ tir. İlgili numaradan gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

 • Arsa Tahsis Fiyatı

Arsa Tahsis Fiyatımız 3.000,00 TL / m2 ' dir.

Arsa bedelinde % 80 indirim vardır. İndirimli arsa tahsis fiyatı : 600,00 TL/ m2 dir.

Arsa bedelindeki % 80 indirim 31.12.2024 tarihinde sona erecektir.