Bafra Karma ve Medikal İhtisas OSB'de Kısmı Bedelli Arsa Tahsisi


01.11.2018 tarih ve 300 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde arsa tahsis indirim oranı % 80 olmuştur.

İlgili Resmi Gazete Yazısı: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181102-5.pdf

Buna göre;
 

Yönetim Kurulumuz tarafından yatırım yapacak Sanayicimize, BEDELLİ ve KISMİ BEDELLİ olarak arsa tahsisi yapılmaktadır.

BEDELLİ ARSA TAHSİSİ İŞLEMLERİ:

A) 2019 yılı için Sanayi Parseli m2 fiyatımız, 41,08 TL. ‘dir. Arsa m2 fiyatı; açıklanan Bütçe Yılı Yeniden Değerleme oranınca artırılmakta olup yatırımcılarımıza duyurulmaktadır.

B) Arsa tahsis bedelinin % 20’u peşin alınmakta, geri kalan bakiyeye 5 yıl süre zarfında 10 taksit uygulanmaktadır.

C) Bedelli Tahsis işlemine müteakip, yatırımcımızın 1 yıllık süre içerisinde projeleri yapmak ve sonrasında 2 yıl içerisinde üretime geçmek zorundadır.

D) Borcun tamamının ödenmesi veya Limit içi Süresiz Teminat Mektubu verilmesi karşılığında Sanayicimize tapu tahsisi yapılabilmektedir.

E) Yatırımcı üretime başladığı zaman tapu üzerindeki Vefa hakkı şerhi kaldırılır.

Arsanın taban alanı olarak minimum %25 kısmı kapalı yapılmak zorunda olup, maksimum %60’lık kısmı kapalı alan olarak yapılabilir.

G) Bölgemizin giderlerinde kullanılmak üzere, tahsis edilen arsa m2 üzerinden yıllık olarak Yönetim Aidatı talep edilmektedir.2019 yılı için belirlenen arsa m2 bedeli yıllık 0,043 TL. (kırküçkuruş) ’dur.

 

KISMİ BEDELLİ ARSA TAHSİS ŞARTLARIMIZ

 

A) 2019 yılı için Sanayi Parseli m2 fiyatımız41,08 TL. ‘dir. Arsa m2 fiyatı; açıklanan Bütce Yılı Yeniden Değerleme oranınca artırılmaktadır. Kısmı bedelli arsa bedeli % 80 indirimli fiyatı ile 8,82 m2 /tl dir.

B) Sözleşme yapılırken arsa tahsis bedeli alınmakta olup, (8,22 *5.000 m2 =41.100,00 tl) sözleşmeye müteakipte 1 ay içerisinde (5,69 m2/tl*5.000m2 =28.450,00 tl) alt yapı katılım bedeli alınmaktadır.

C) Bedelli Tahsis işlemine müteakip, yatırımcımızın 1 yıllık süre içerisinde projeleri yapmak ve sonrasında 1 yıl içerisinde üretime geçmek zorundadır.

D)Kısmen Bedelli Arsa tahsis müracaatında bulunan firmaların 5.000 m2'ye kadar olan parseller için en az 10 kişi,10.000 m2'ye kadar olan parseller için en az 20 kişi, 20 m2'ye kadar olan parseller için 30 kişi, 20.000 m2 den büyük parseller için en az 50 kişi istihdam da taahhüt etmesi gerekmektedir.


Anahtar Kelimeler :